Szkolenie: Cukrzyca jako problem współczesnej medycyny

Celem kursu jest aktualizacja wiedzy z zakresu patogenezy, obrazu klinicznego, farmakoterapii oraz powikłań cukrzycy typu 1 i typu 2, z uwzględnieniem odrębności dotyczących dzieci i kobiet w ciąży. Kurs zawiera również elementy opieki farmaceutycznej w zakresie nauki samokontroli, diety cukrzycowej i problemów związanych z niefarmakologicznym i farmakologicznym leczeniem cukrzycy.

Autor: dr hab. n. med. Beata Telejko
Utworzył: Admin Admin
Cena: 105 zł
Liczba punktów: 7

Szkolenie składa się z:

Cukrzyca jako problem współczesnej medycyny
Egzamin
Aby rozpocząć szkolenie wymagane jest zalogowanie się.
Kliknij zaloguj i przejdź do wybranego szkolenia, aby dowiedzieć się więcej.