Prawa do platformy

Platforma kursów internetowych jest własnością KAMSOFT S.A. Na mocy umów wykorzystywana jest przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne.

Treści zamieszczone na portalu platformy są własnością Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Treści kursów przygotowywane są przez pracowników naukowych, a majątkowe prawa autorskie przekazywane są Polskiemu Towarzystwu Farmaceutycznemu, chyba że inne zapisy stanowią inaczej.